Site-ul www.coralia-online.ro este proprietatea SC CORALIA COM SRL. Acest document stabileşte termenii şi condiţiile în care puteţi utiliza site-ul www.coralia-online.ro, numit generic în continuare coralia-online.ro.
Accesul şi utilizarea site-ului www.coralia-online.ro se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii şi condiţiile de mai jos. Utilizarea site-ului, logarea şi accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora.

1. ACCES
Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obţinerea de informaţii şi achiziţionarea de produse. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă.
Pentru a obţine acces la site, şi deci la serviciile şi informaţiile puse la dispoziţie prin el, trebuie să obtineţi acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveţi la dispoziţie tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer şi un modem sau alt echipament de acces.
coralia-online.ro nu îşi asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.
Prin termenul “utilizator” al acestui site se înţelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

2. DREPTURI DE AUTOR, MARCĂ ŞI PROPRIETATE INTELECTUALĂ
coralia-online.ro oferă acces liber la site-ul www.coralia-online.ro şi vă autorizează să vizualizaţi, imprimaţi şi să transmiteţi informaţii existente pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.
Dreptul de copyright pentru informaţiile existente pe acest site este deţinut de coralia-online.ro sau de partenerii săi. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris cu coralia-online.ro sau partenerii săi.
Conţinutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea coralia-online.ro sau a partenerilor săi.
Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situaţiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris explicit al coralia-online.ro, coralia-online.ro nu îşi ia responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de coralia-online.ro şi îşi rezervă dreptul de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a oricărei acţiuni de acest tip, care nu are acordul său prealabil.
coralia-online.ro sau terţe părţi pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături (“link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. coralia-online.ro nu garantează, nu este şi nu poate fi făcut responsabil în nici un fel de disponibilitatea acestora, de forma, conţinutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. coralia-online.ro nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despagubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile, conţinutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziţie de site-urile respective.
Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părţi a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informaţiilor puse la dispoziţie de coralia-online.ro prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislaţia românească sau internaţională în materie de drept de autor şi proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.
coralia-online.ro îşi rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea şi utilizarea acestui site şi de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conţinutului sau securităţii acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita coralia-online.ro sau partenerii săi, produsele, serviciile şi angajaţii acestora.
Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competenţa instanţelor de drept comun din România.

3. REGULI DE UTILIZARE:
Nu sunt permise:
– copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor şi informaţiilor existente pe acest site;
– încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informaţiilor publicate, sau încercarea de a acţiona în acest scop;
– încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din reţeaua coralia-online.ro sau accesarea oricăror servere sau servicii din reţeaua coralia-online.ro care nu sunt publice, fără autorizaţie;
– încercarea de a interveni în funcţionarea serverelor de hosting sau în reţeaua coralia-online.ro prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;
– folosirea oricaror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.
Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. coralia-online.ro va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autorităţile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

4. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI
coralia-online.ro îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parţial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţie prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.
coralia-online.ro nu este răspunzător faţă de utilizator, orice terţă persoană fizică sau juridică sau instituţie pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.
coralia-online.ro poate schimba în orice moment conţinutul şi condiţiile de folosire a site-ului. Noile condiţii devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site şi nu au caracter retroactiv.

5. ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE
Acceptând să utilizaţi acest site, declaraţi în mod expres şi implicit că întelegeţi că sunteţi de acord cu următoarele:
– utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. coralia-online.ro se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanţiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop.
coralia-online.ro nu oferă nici o garanţie că:
– informaţiile vor implini toate cerinţele dumneavoastră;
– serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
– rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea informaţiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere;
– calitatea oricăror produse, servicii, informaţii sau altor materiale cumpărate sau obţinute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, vă satisface toate cerinţele;
– orice eroare de program va fi corectată.
Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi servicii din conţinutului site-ului.
Nici un sfat sau alte informaţii orale sau scrise, obţinute de la site-ul coralia-online.ro sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanţie, dacă nu este stipulată expres în Termenii şi condiţiile de utilizare.

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII
coralia-online.ro nu va fi răspunzator pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunavoinţă, posibilitaţii de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă coralia-online.ro a fost informată anterior de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din:
– utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului;
– costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informaţii sau servicii achiziţionate sau obţinute, mesaje primite, tranzacţii începute prin / de pe site-ul coralia-online.ro ;
– acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
– declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului;
– orice altă problemă legată de serviciile site-ului.
Dacă se consideră că orice material pus la dispoziţie pe site, postat de coralia-online.ro, de către terţi sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situaţii la adresa office@coralia-online.ro.
Pentru secţiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conţinutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. coralia-online.ro îşi rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor şi condiţiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terţilor.
Acest site este oferit în această formă fără alte garanţii. coralia-online.ro nu este şi nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilităţi sau alte defecte ale acestui site sau ale conţinutului său.

7. CONFIDENŢIALITATE ŞI INFORMAŢII PERSONALE
Informaţiile personale puse la dispoziţia site-ului coralia-online.ro pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor).
Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare on-line utilizatorii sunt de acord ca datele personale pe care le înregistrează să intre în baza de date coralia-online.ro şi să primească mesaje cu privire la produse şi servicii, promoţii, concursuri sau orice alte acţiuni editoriale şi de marketing desfăşurate în viitor de către coralia-online.ro şi de partenerii săi agreaţi.
După completarea formularului de înregistrare, utilizatorul are la dispoziţie un cont pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidentialităţii asupra parolei asociate accesului la serviciile www.coralia-online.ro, condiţionate de logare.
Utilizatorul este în întregime responsabil de toate informaţiile care sunt făcute publice din contul său. În cazul accesării neautorizate a contului de către terţe persoane, coralia-online.ro nu îşi asumă nici o responsabilitate faţă de consecinţele care pot apărea.
La solicitarea explicită a utilizatorului adresată la office@coralia-online.ro, coralia-online.ro se obligă să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime şi să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, datele personale conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
coralia-online.ro se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor şi să nu o dezvăluie unei terţe părţi, dacă aceasta nu se află între partenerii agreaţi în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea şi/sau procedurile judiciare.
coralia-online.ro nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul şi care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.
coralia-online.ro nu-şi asumă nici un fel de responsabilitate pentru situaţiile în care utilizatorul îşi publică adresa sau orice alte date personale, din proprie iniţiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile coralia-online.ro.
Politica site-ului www.coralia-online.ro este de a nu accepta sau de a nu lua în consideraţie materialele nesolicitate. Dacă utilizatorii site-ului trimit astfel de materiale, coralia-online.ro îşi rezervă dreptul de a considera aceste materiale neconfidenţiale şi lipsite de protecţia drepturilor personale sau de proprietate. Astfel de materiale şi drepturi devin proprietatea coralia-online.ro, liberă de orice pretenţii emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de către coralia-online.ro, fără obligaţia de a acorda compensanţii pentru utilizarea lor.
Identitatea utilizatorilor nu va fi dezvaluită în cazul în care, prin informaţiile postate, aceştia ar putea fi puşi în pericol. Utilizatorii acceptă să nu împrumute niciodată parola (password) unui alt utilizator, pentru propria protecţie şi pentru validitatea informaţiilor transmise. De asemenea, acceptă să nu utilizeze niciodată parola altui membru pentru a posta mesaje.
Site-ul www.coralia-online.ro folosește “cookies” pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conţin nici un fel de date personale ale utilizatorului şi nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terţe părţi. Dacă browser-ul este configurat să nu le accepte, anumite pagini pot să nu funcţioneze parţial sau în totalitate.
Pe site-ul www.coralia-online.ro pot fi prezente reclame şi/sau legături către pagini ale unor terţe părţi, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informaţiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul coralia-online.ro şi orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

8. PREȚURI ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ
Prețurile afișate în cadrul site-ului www.coralia-online.ro sunt exprimate în RON și conțin TVA conform normelor în vigoare. Prețurile afișate sunt valabile la momentul accesării paginii unde acestea sunt afișate, societatea rezervându-și dreptul de a le modifica oricând, fără niciun preaviz sau notificare.
Metodele de plată acceptate de Coralia Com sunt plata cu numerar la livrare, plata cu cardul bancar la livrare și plata online cu cardul bancar.
Magazinul online www.coralia-online.ro folosește pentru tranzacțiile online serviciile Raiffeisen Bank/Plationline.ro. Se poate efectua plata online cu cardul personal sau al firmei dumneavoastră, în condiții de siguranță deplină. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro). Plata se bazează pe un sistem securizat de procesare a tranzacțiilor online care oferă confidențialitate, siguranță și simplitate în achiziția produselor și serviciilor prin Internet. Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv prin intermediul băncii, magazinul nostru nu solicită și nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră.

Important de știut! – Pentru plățile prin card bancar nu este perceput nici un comision!

9. POLITICA DE RETUR
Clienții care nu sunt mulțumiți de produs, îl pot returna în termen de 15 zile de la data primiriI acestuia optând pentru una din opțiuniile de mai jos:
– returnarea banilor în contul personal (rambursarea se va face în termen de 7 zile lucrătoarea de la data primirii returului)
– înlocuirea produsului returnat cu un alt produs
Cumpărătorul va returna produsul în următoarele condiții:
– produsul este în acceași stare ca în momentul livrării și conține toate accesoriile (dacă este cazul), precum și documentele de livrare
– ambalajul este intact, iar produsul nu prezintă semne de utilizare
– costul returului va fi suportat de catre client
Înainte de a returna produsele, clienții trebuie să notifice prealabil Coralia Com în scris către adresa de e-mail office@coralia-online.ro, unde vor specifica următoarele:
– produsul/produsele pe care doresc să le returneze
– motivul returului
– opțiunea înlocuirii sau rambursării sumei
Produsele vor fi returnate la adresa: Str. Livezeni, Nr. 79A, Tg Mures, jud. Mures, insotite de documentele ce v-au fost inmanate la livrare.

Termenii şi condiţiile de utilizare menţionate mai sus se aplică şi pentru buletinul de ştiri transmis periodic via email.
coralia-online.ro îşi rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi facută publică în această pagină şi va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.